Hakkımızda

Biz kimiz?

Yeni nesillerin geleceği için emin adımlarla yola çıkıyoruz.

OAA-IC (OAA İnovasyon Merkezleri), inovasyon merkezleri ve teknoloji geliştirme konseptleri kuran ve hayata geçiren bir şirkettir.

İnovasyon merkezlerini kurarken markalaşma, kurumsallaşma, teknik altyapı, konsept, işleyiş, müfredat oluşturma, süreklilik ve sürdürülebilirlik konularında baştan aşağıya operasyonu yürütmektedir.

Bölgedeki eğitim kurumları, özel şirketler, AR-GE merkezleri ve STK’larla işbirlikleri sağlayarak bölgesel, ulusal ve global düzeyde toplumun gelişimine katkı sağlayabilecek şartları oluşturur ve sürdürülebilirlik ilkesiyle hizmet verir.

OAA-IC

Yaklaşımımız

Misyonumuz
Yerli ve milli markalar doğmasına öncülük edecek ilham verici bir ekosistem kurmayı ve böylece ulusal rekabet gücüne katkıda bulunmayı misyonu olarak belirlemiştir.
  1. Katma değeri yüksek, yenilikçi, ileri teknoloji ürün ve hizmetleri üretme potansiyeli olan girişimcilere Ar-Ge, yazılım ve tasarım çalışmalarını yürütebilecekleri ortam, destek ve imkanı sağlamak,
  2. Mevcut küçük girişimleri ulusal ve uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için devlet, üniversite, yatırımcılar ve büyük işletmeler ile bir araya getirmek ve işbirliği ortamı sunmak,
  3. Üniversitelerdeki bilimsel bilgi birikiminin ve araştırma sonuçlarının inovatif girişimlere transferini teşvik ederek yeni ticari değerler üretilmesini sağlamak.
Vizyonumuz
Küresel gelişmelere ilham verici araştırma, inovasyon ve ticarileşme faaliyetlerinde öncü olmak. Bu bağlamda yönettiğimiz merkezlerin vizyonunu şekillendirmek.

Bulunduğumuz bölgelerdeki devlet ve kamu kurumları, eğitim kurumları, özel şirketler, AR-GE merkezleri ve STK’larla işbirlikleri sağlayarak bölgesel, ulusal ve global düzeyde toplumun gelişimine katkı sağlayabilecek şartları oluşturmak ve sürdürülebilirlik ilkesiyle hizmet vermek.

Neyi hedefliyoruz?

OAA-IC’nin 2021-2022 dönemindeki hedefleri:

0 +
Öğrenci
0 +
Girişimci
0 +
Kurs
0 M₺
Yatırım