Hizmetlerimiz

Gençleri ve girişimcileri tam potansiyellerine ulaşmaları için destekliyoruz!

Başta gençler olmak üzere, kendini geleceğe doğru geliştirmek ve büyütmek isteyen, mütemadiyen ileriyi hedefleyen, teknolojilerini ileriye taşımak isteyen girişimci ve kurumları hedef kitle olarak belirledik.

Eğitim

İnovasyonun temel gerekliliği olan eğitim konusunda sektörel bazda programlar organize ediyoruz. 

Danışmanlık

İnovasyon merkezlerinin kurulmasında, markalaşmasında, kurumsallaşmasındaki tüm süreçlerde danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Araştırma

Merkezlerimizdeki akademik ve pratik konularda detaylı analizler ve araştırmalar yürütüyoruz.

Yatırım

Merkezlerimizde eğitim alan kişiler veya girişimlerin projelerini hayata geçirmek için yatırımcı ilişkilerini koordine ediyoruz. Katma değer üretebilecek olan fikirlere destek oluyoruz.

Markalaşma

Kuracağımız inovasyon merkezlerinin markalaşma süreçlerini inşa ediyor, kurumsallaşmaları ve açılım sağlamaları konularında stratejik hedefler belirleyerek kültürel ve operasyonel kazanım sağlıyoruz.

Tasarım

Tasarım ve mimari danışmanlık alanlarında kurulacak olan merkezlere A’dan Z’ye anahtar teslim hizmet veriyoruz. Kurumsal kimlik çalışmalarından basılı görsellerine, prodüksiyon ve dijital mecra alanlarında da destek sağlıyoruz.

Nasıl çalışıyoruz?

İnovasyon merkezleri neden önemli?

İnovasyon ve teknoloji geliştirme merkezleri, günümüzde özellikle gençlerin gelişimi ve topluma kazandıracakları yenilikler için uzun vadeli yatırım yapılması gereken yegane yapılarıdır.

Geleceğin en önemli konularından olan;

 • yazılım
 • yapay zeka
 • robotik teknolojiler
 • uzay teknolojileri
 • araç ve otonom sürüş teknolojileri
 • sensör teknolojileri
 • güneş ve elektrik enerji teknolojileri

gibi özel sektörler, ülkeler ve global girişimcilerin merkezinde olan konulardır.

Bu kapsamda; inovasyon merkezleri, varlık gösterilmesi gereken bu alanlarda gençlerimizi doğru yönlendirme ve mesleki yeterlilik kazandırmada önemli bir rol üstlenmektedir.

Kimleri hedefliyoruz?

Başta gençler olmak üzere, kendini geleceğe doğru geliştirmek ve büyütmek isteyen, mütemadiyen ileriyi hedefleyen, teknolojilerini ileriye taşımak isteyen girişimci ve kurumları hedef kitle olarak belirlemiştir.

Bu kapsamda hedeflenen eğitime tabii kişi/kurumlar şu şekildedir;

 • Lise öğrencileri
 • Üniversite öğrencileri
 • Akademisyenler
 • Girişimciler
 • Girişimci kadınlar
 • Özel sektörlerin IT ve teknoloji geliştirme birimleri
 • AR-GE birimleri
 • Kamusal teknolojileri geliştirmekten sorumlu kurumların ilgili birimleri

Partnerlerimizi nasıl seçiyoruz?

İnovasyon merkezlerinin iş ortakları ve destekçileri konusunda yapılacak çalışmada bu konuda bölge ve ülkelerdeki en önemli eğitim potansiyelinden faydalanmayı ve bu kapsamda alanlarında uzman olan Üniversitelerle işbirlikleri yapmayı hedefimize koyduk.

İnovasyon merkezlerimize davet ettiğimiz başta Türkiye olmak üzere alanlarında uzman yurtdışından bir çok özel eğitim programı, konferans ve webinarlar organize ederek çeşitliliği arttırıyoruz.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (Teknopark) ve işbirliği yapıyor ve ortak programlar geliştiriyoruz. Bu tip iş birlikleri uzun vadede öğrenci değişimi, teknoloji alış-verişi, eğitim programları, atölye çalışmaları, toplu ziyaret ve programlar gibi çeşitli aktivitelerle pekiştiriyoruz.